Opieka starszych w domach pomocy społecznej

Z czym wiąże się opieka osób starszych?

Osoby starsze stanowią spory odsetek polskiego społeczeństwa- według szacunków GUS do 2035 roku liczba Polaków w wieku 65 lat osiągnie 8,5 mln – mówią specjaliści z http://edessa.pl/. Część osób z tej grupy nie może sama o siebie zadbać i potrzebuje stałej, specjalistycznej opieki zdrowotnej i pomocy w życiu codziennym. Są to bardzo często ludzie samotni, niepełnosprawni, bez bliskich lub zaniedbywani przez rodzinę. Niektórzy z nich potrzebują stałej, fachowej opieki medycznej i pielęgniarskiej, niekiedy rehabilitacji i innych, indywidualnych form terapii. Opieka osób starszych polega także na zapewnieniu im towarzystwa i zapewnieniu dobrej kondycji psychicznej.

Jak działają domy pomocy społecznej?

Domy społecznej są jednostkami samorządowymi, chociaż mogą je również prowadzić fundacje, kościoły, fundacje, osoby fizyczne i inne instytucje prawne w oparciu o zasadę działalności NON PROFIT. Zazwyczaj są w stanie przyjąć około stu osób (w placówkach prywatnych do 50 osób) i funkcjonują według ściśle określonych zasad spełniając określone warunki. Ich podopieczni pokrywają część kosztów z otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych (70% otrzymywanej kwoty) potrzebnych na utrzymanie w Domu Pomocy. Pozostałą część pokrywa najbliższa rodzina pensjonariusza, przy czym można się ubiegać o dofinansowanie z budżetu Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, na podstawie wywiadu  środowiskowego przez pracowników MOPS-u lub GOPS- u należy udowodnić trudną sytuację finansową rodziny. Placówką zarządza dyrektor lub kierownik, mianowani przez instytucje administracji publicznej.