Jakie normy powinny spełniać działki budowlane?

Przeznaczenie gruntu, który chcemy przeznaczyć na działkę budowlaną (http://www.dzialki-chmielowice.pl/budowlane/), dyktowane jest przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przez inne rozporządzenia. Jednak nie istnieją ściśle określone prawa regulujące powierzchnię działki budowlanej. Zatem co powinniśmy wiedzieć wybierając wielkość działki budowlanej?

Spełnienie norm budowlanych

Przede wszystkim działka powinna być na tyle duża, aby budynek mieszczący się na niej spełniał normy dotyczące minimalnych odległości budynku od granic działki budowlanej. Podążając za ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) działkę budowlaną stanowią takie nieruchomości gruntowe lub działki gruntu, których wysokość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz odpowiednie wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji na ich terenach obiektów budowlanych, wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Teren, który chcemy przeznaczyć na działkę budowlaną, posiada swoje przeznaczenie oraz określone sposoby na jego zagospodarowanie, a także pewne warunki zabudowy, które ustanowione są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy taki dokument nie został sporządzony określenie takich warunków następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Urząd gminy, to właściwy organ, do którego należy się udać, aby zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego.

Co zawiera prawidłowo sporządzony plan zagospodarowania?

Prawidłowo sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego zawiera:
  1. Przeznaczenie gruntów, np. pod zabudowę jednorodzinną, na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp.
  2. Minimalną wielkość działki budowlanej.
  3. Wytyczne jak duża część działki budowlanej może zostać zabudowana.
  4. Rodzaj budynku, czy mogą być to obiekty wolno stojące, zabudowa bliźniacza lub szeregowa.
  5. Jaką wysokość mogą mieć budynki i jaka jest dopuszczona ilość kondygnacji.
  6. Szerokość frontowej elewacji.
  7. W jaki sposób rozwiązać problem mediów, np. zaopatrzenie w wodę – wodociąg lub studnia.

Należy pamiętać, że każdy ma prawo do zapoznania się planem zagospodarowania przestrzennego w celu sprawdzenia jakie możliwe ograniczenia przewiduje rada gminy co do jego działki – mówi Robert Tomaszewski (www.grunttozysk.pl).

Mamy nadzieję, że artykuł rozwiał Państwa wątpliwości co do wyboru właściwego rozmiaru działki. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym postem, w którym podpowiadam, czym kierować się przy kupnie działki.