IFK poleca: ZUS IWA za 2015 r. tylko do 1 lutego 2016 r.

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się od kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do marca następnego roku kalendarzowego.

Informację ZUS IWA za 2015 r. zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2016 r.,
  • w 2015 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2015 r.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

W 2016 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA najpóźniej 1 lutego 2016 r. Zasadniczo informację ZUS IWA należy złożyć w terminie do końca stycznia, jednak ze względu na to, że 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę, termin na przekazanie ZUS IWA upływa w najbliższy, następujący po niej dzień roboczy, czyli w poniedziałek 1 lutego 2016 r.

Czytaj więcej w artykule: „Którzy płatnicy muszą przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2015 r.” >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/737205,IFK-poleca-ZUS-IWA-za-2015-r-tylko-do-1-lutego-2016-r.html