IFK poleca: Od 22 lutego 2016 r. będzie możliwa ponowna umowa na okres próbny

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny będzie możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Możliwość ponownego zatrudnienia na umowę na okres próbny, w przypadku gdy pracownik ma być zatrudniony do pracy rodzajowo innej niż ta, która była wykonywana w ramach pierwszej umowy na okres próbny, jest zgodna z dotychczas przyjętą linią prezentowaną przez orzecznictwo. Przykładem może być wyrok SN z 4 września 2013 r. (I PK 358/12). Sąd stanął tu na stanowisku, że dopuszczalne jest zawarcie między tymi samymi stronami kolejnej umowy o pracę na okres próbny na innym stanowisku pracy (przy pracach różnych rodzajów).

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Dotychczasowe przepisy nie wskazują również celu, na jaki można zawrzeć umowę na okres próbny. Zgodnie z nową regulacją umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, będzie można zawrzeć, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwość jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 Kodeksu pracy po nowelizacji). Zatem umowa na okres próbny będzie polegała na zweryfikowaniu przydatności pracownika do kontynuowania zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy.

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Czytaj więcej w artykule: „Zmiany w umowach terminowych – jak stosować nowe przepisy” >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/736905,IFK-poleca-Od-22-lutego-2016-r-bedzie-mozliwa-ponowna-umowa-na-okres-probny.html

Powered by WPeMatico