IFK poleca: Kto wydaje interpretacje indywidualne od 2016 r.

Opóźnienie to nie wpływa na pozostałe przepisy dotyczące zasad wydawania interpretacji, w tym te, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.

Od 2016 r. Ordynacja podatkowa daje możliwość:

  • wydawania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej zamiast interpretacji indywidualnych (art. 14b § 5a O.p.),
  • uzyskania przez podatnika informacji o faktycznej dacie wydania interpretacji, o zawartej w niej ocenie stanowiska podatnika lub innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
  • uchylania lub stwierdzania nieważności lub wygaśnięcia interpretacji przez MF,
  • złożenia wspólnego wniosku o interpretację indywidualną przez grupę zainteresowanych podmiotów,
  • składania wniosku o interpretację przez zamawiającego w procedurze zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej zostały przygotowane nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG(2)), interpretacji indywidualnej (ORD-IN(7)) oraz wspólnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS(1)). Informacje na temat organów, do których należy kierować wniosek, oraz numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za wniosek, znajdują się bezpośrednio w treści wniosku.

Oprac. Ewa Sławińska

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/737203,IFK-poleca-Kto-wydaje-interpretacje-indywidualne-od-2016-r.html