IFK poleca: Jednolite opłaty za kopie lub odpisy dokumentów od 2016 roku

Zgodnie z rozporządzeniem MF obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. organy podatkowe mogą obecnie pobierać następujące opłaty za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentu:

  • 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4,
  • 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4,
  • 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3,
  • 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Minister Finansów określił wysokość ww. opłat, mając na uwadze szacunkowe nakłady pracy z tym związane oraz koszty wykorzystanych materiałów (art. 270b O.p.).

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Strona postępowania może zażądać odpisu lub wypisu dokumentu, ponosząc przy tym stosowne koszty, ale może też samodzielnie takie odpisy i kopie sporządzać (art. 178 § 1 i § 3 O.p.). Strona postępowania podatkowego ma bowiem prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii z wykorzystaniem własnych przenośnych urządzeń. Kopia może być sporządzona z zastosowaniem dowolnych technik kopiowania, np. fotograficznej lub kserograficznej, i różnych urządzeń, np. przenośnego skanera lub aparatu cyfrowego. Kwestia, z użyciem jakiej techniki kopia zostanie uzyskana, zależy od strony.

Oprac. Ewa Sławińska

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/736904,IFK-poleca-Jednolite-oplaty-za-kopie-lub-odpisy-dokumentow-od-2016-roku.html

Powered by WPeMatico