IFK poleca: Elektroniczne wzorce uchwał w spółce z o.o.

Od 15 stycznia 2015 r. istnieje możliwość zawiązywania spółek z o.o. w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem udostępnionego w tym systemie wzorca umowy. Stosowny wzorzec zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z o.o. udostępnionych w systemie teleinformatycznym opublikowane w Dz.U. z 2015 r., poz. 69.

Od 1 kwietnia 2016 r. możliwe będzie samodzielne dokonywanie w systemie także innych czynności, takich jak: zmiana umowy spółki, rozwiązanie umowy spółki, przeniesienie praw i obowiązków w spółce. W tym celu od 1 kwietnia 2016 r. dotychczas obowiązujące wzorce umów zostaną uzupełnione o 7 wzorców następujących uchwał:

  1. o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o.o.,
  2. o zmianie składu zarządu spółki z o.o.,
  3. o zmianie składu rady nadzorczej spółki z o.o.,
  4. w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.,
  5. w sprawie dalszego istnienia spółki z o.o.,
  6. o zmianie adresu spółki z o.o.,
  7. o ustanowieniu oddziału spółki z o.o.

Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Dodatkowo z dniem 1 kwietnia 2016 r. został wprowadzony nowy wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury w spółce z o.o. uszczegółowiony w zakresie sposobu wykonywania prokury i oznaczenia oddziału spółki. Uaktualniony został też wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. Powołana w nim podstawa prawna powinna bowiem wskazywać na art. 270 pkt 21 k.s.h.

Oprac. Ewa Sławińska

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/738046,IFK-poleca-Elektroniczne-wzorce-uchwal-w-spolce-z-oo.html